Tarjouskilpailu

8.4.2019

Asiantuntijakumppanin hankinta ”Olopiste – aktiivisuudella tasapainoista arkea” -hankkeeseen. 
Mahdolliset hankintaan liittyvät lisäkysymykset vastauksineen julkaistaan tällä sivulla viimeistään 19.4.2019 klo 12.00.

Hankintadokumentit:
Tarjouspyyntö
Liite 1. Tiivistelmä hankkeesta ja kuvaus asiantuntijakumppanin tehtävistä
Liite  2. Tarjouslomake (täytetään ja palautetaan tarjouksen liitteenä)
Liite  3. Asiantuntijalomake 1 (täytetään ja palautetaan tarjouksen liitteenä)
Liite  4. Asiantuntijalomake 2 (täytetään ja palautetaan tarjouksen liitteenä)
Liite  5. Tarjoajan referenssilomake (täytetään ja palautetaan tarjouksen liitteenä)
Liite  6. Tarjousten pisteytys
Tarjouspyyntö ja siihen kohdistuvat kysymykset julkaistaan Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/.
Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa viimeistään 15.4.2019 klo 12.00 osoitteeseen erno@harjulan.fi. Kysymykset vastauksineen julkaistaan sivulla viimeistään 18.4.2019.