ePerusteet – Työ- ja opiskeluvalmiuksien kehittämisen opintokokonaisuus 16 op

9.11.2021