ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

Toteutusaika: 1.5.2021-31.3.2023
Päätoteuttaja: LAB ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat Harjulan Setlementti ry ja Lahden Diakoniasäätiö DILA.
Rahoitus: ESR, Lahden kaupunki ja toteuttajien omarahoitus

ASKELMAT -hankkeessa haetaan ratkaisuja osatyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten työ- ja koulutuspolun mahdollistamiseen niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista.

Lahden Diakonialaitoksen, Harjulan Setlementti ry:n ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa selkiytetään osatyökykyisten nuorten palvelupolkuja ja kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja nuorten osatyökykyisten työllistymisen tueksi. Hankkeella halutaan nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla sekä tukea heidän voimavarojaan.

Harjulassa kehitetään ja pilotoidaan hankkeen nuorille voimavaraistava valmennus holistisella työotteella. 

Sivua päivitetään!

 

Ota yhteyttä!

Aino Hoskola, ohjaaja 9.8.2021 alkaen

Erno Hokkanen, projektipäällikkö
p. 044 3010 136 
erno(a)harjulan.fi