ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

Toteutusaika: 1.5.2021-31.3.2023
Päätoteuttaja: LAB ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat Harjulan Setlementti ry ja Lahden Diakoniasäätiö DILA.
Rahoitus: ESR, Lahden kaupunki ja toteuttajien omarahoitus

 

 

 

 

 

ASKELMAT -hankkeessa haetaan ratkaisuja osatyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten työ- ja koulutuspolun mahdollistamiseen niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista.

Harjulassa kehitetään ja pilotoidaan hankkeen nuorille voimavaraistava valmennus holistisella työotteella. 

Harjulan voimavaraistava valmennus toteutetaan ryhmävalmennuksena. Valmennusryhmän yhteisten kokoontumisten lisäksi valmennuksen aikana on jokaisen henkilökohtaisiin tavoitteisiin keskittyviä pienryhmätapaamisia. Valmennus kestää viisi kuukautta ja kokoontumisia on noin kerran viikossa. Valmennuksessa keskitytään oman potentiaalin tunnistamiseen, työelämävalmiuksien kehittämiseen ja oman elämänkulun hahmotteluun.

Valmennuksessa osallistujien omilla tavoitteilla ja tarpeilla on keskeinen rooli. Valmennusryhmän tarkoitus on toimia oppimisympäristönä ja kannustajana osallistujien tavoitteiden edistämisessä.
Ryhmässä harjoitellaan työelämässä hyödyllisiä taitoja:

  • oman osaamisen tunnistamista
  • vuorovaikutustaitoja
  • tavoitteellista työskentelyä
  • yhdessä oppimista ja kehittämistä

Valmennuksessa osallistujat pääsevät hyödyntämään omia kokemuksiaan, näkökulmiaan ja osaamisen alueitaan valmennuksen sisältöjen rakentamisessa sekä hyödyntämään ryhmän tukea ja yhdessä toimimista omien työelämävalmiuksien vahvistamisessa.

Osallistujilta toivotaan kiinnostusta yhteistoiminnalliseen työskentelyyn, tahtoa oman työllistymispolun suunnitteluun ja uteliaisuutta omaa tulevaisuutta ja toisten osallistujien näkemyksiä kohtaan.

Ensimmäistä ryhmää täytetään nyt ja se käynnistyy lokakuussa 2021!

Esite ryhmävalmennuksesta (pdf)

 

Ota yhteyttä!

Aino Hoskola, ohjaaja
p. 041 7306 337
aino(a)harjulan.fi 

Erno Hokkanen, projektipäällikkö
p. 044 3010 136 
erno(a)harjulan.fi 

 

Lahden Diakonialaitoksen, Harjulan Setlementti ry:n ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa selkiytetään osatyökykyisten nuorten palvelupolkuja ja kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja nuorten osatyökykyisten työllistymisen tueksi. Hankkeella halutaan nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla sekä tukea heidän voimavarojaan. Tutustu hankkeeseen myös LABin ja DILAn sivuilta.