ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

Toteutusaika: 1.5.2021-31.3.2023
Päätoteuttaja: LAB ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat Harjulan Setlementti ry ja Lahden Diakoniasäätiö DILA.
Rahoitus: ESR, Lahden kaupunki ja toteuttajien omarahoitus

 

 

 

 

 

ASKELMAT -hankkeessa haetaan ratkaisuja osatyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten työ- ja koulutuspolun mahdollistamiseen niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista.

Harjulassa kehitetään ja pilotoidaan hankkeen nuorille voimavaraistava valmennus holistisella työotteella. 

Valmennus

Harjulan voimavaraistava valmennus toteutetaan ryhmävalmennuksena. Valmennusryhmän yhteisten kokoontumisten lisäksi valmennuksen aikana on jokaisen henkilökohtaisiin tavoitteisiin keskittyviä pienryhmätapaamisia. Valmennus kestää viisi kuukautta ja kokoontumisia on noin kerran viikossa – joko verkossa tai lähitapaamisina. Valmennuksessa keskitytään oman potentiaalin tunnistamiseen, työelämävalmiuksien kehittämiseen ja oman elämänkulun hahmotteluun.

Valmennuksessa osallistujien omilla tavoitteilla ja tarpeilla on keskeinen rooli. Valmennusryhmän tarkoitus on toimia oppimisympäristönä ja kannustajana osallistujien tavoitteiden edistämisessä.
Ryhmässä harjoitellaan työelämässä hyödyllisiä taitoja:

  • oman osaamisen tunnistamista
  • vuorovaikutustaitoja
  • tavoitteellista työskentelyä
  • yhdessä oppimista ja kehittämistä

Valmennuksessa osallistujat pääsevät hyödyntämään omia kokemuksiaan, näkökulmiaan ja osaamisen alueitaan valmennuksen sisältöjen rakentamisessa sekä hyödyntämään ryhmän tukea ja yhdessä toimimista omien työelämävalmiuksien vahvistamisessa.

Osallistujilta toivotaan kiinnostusta yhteistoiminnalliseen työskentelyyn, tahtoa oman työllistymispolun suunnitteluun ja uteliaisuutta omaa tulevaisuutta ja toisten osallistujien näkemyksiä kohtaan.

Valmennukseen mahtuu mukaan – kysy Ainolta lisää!

Esite ryhmävalmennuksesta (pdf)

 

Täsmätyötiistait 2022

11.1. / 8.2. / 8.3. / 12.4. / 10.5. 

Tervetuloa kuulemaan alueen hankkeiden palveluista ja keskustelemaan aiheesta! Liity tästä Teamsiin. Ei ennakkoilmoittautumista. 

Klikkaa kuva isommaksi

 

Työpajat

Maksuttoman työpajasarjan tarkoituksena on koota ja lisätä tietoa osa-/täsmätyökykyisten nuorten työllistymiseen liittyvistä keskeisistä asioista ja moninaisuuden hyödyntämisestä voimavarana. Työpajat toimivat foorumina nuorten ja työelämän välillä, ja ne mahdollistavat avoimen keskustelun työelämätaidoista sekä täsmätyökykyisen työllistymisen tuesta. Tarkoitus on löytää yhdessä keskustellen keinoja, joilla voidaan lisätä työyhteisöjen moninaisuusosaamista.

Tulevat työpajat ja teemat:

11.5.2022 klo 13-15
Täsmätyökykyisten nuorten tarpeiden ja tuen palvelumätsäävyys -työpaja
Tässä työpajassa käymme keskustelua siitä, miten täsmätyökykyisten nuorten tarpeet ja palvelut kohtaavat. Työpajan tarkoituksena on kehittää täsmätyökykyisten nuorten ohjaamiseen liittyvää osaamista ja yhteistyöverkostoja yhdessä erityisesti alueen 3. sektorin edustajien, tukityöllistettyjen nuorten sekä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa, joilla on kokemusta nuorten tukityöllistämisestä.

Työpaja pidetään Palvelutorilla Lava-tilassa, Kauppakeskus Trion 2. krs (osoite Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti). Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etänä. Ilmoittaudu mukaan 5.5. mennessä tästä.

31.8.2022 klo 13-15 Työn räätälöiminen
21.9.2022 klo 13-15 Täsmätyökykyisen ohjaaminen
19.10.2022 klo 13-15 Etuudet

Teemat ovat alustavia ja voivat vielä tarkentua osallistujien toiveiden pohjalta.

 

Ota yhteyttä!

Voit jättää yhteydenottopyynnön myös lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä.

Aino Hoskola, ohjaaja
p. 041 7306 337
aino(a)harjulan.fi 

Erno Hokkanen, projektipäällikkö
p. 044 3010 136 
erno(a)harjulan.fi 

Moninaisuus voimavarana on hankkeen Instagram -tili. Ota seurantaan! 

Lahden Diakonialaitoksen, Harjulan Setlementti ry:n ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa selkiytetään osatyökykyisten nuorten palvelupolkuja ja kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja nuorten osatyökykyisten työllistymisen tueksi. Hankkeella halutaan nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla sekä tukea heidän voimavarojaan. Tutustu hankkeeseen myös LABin ja DILAn sivuilta.