ASKEL-oma polku työelämään

Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen toiminta käynnistyi elokuun 2020 puolivälissä ja kestää vuoden 2021 loppuun. Tavoitteena on tuottaa koulutusta työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa osallistujien työelämävalmiuksia ja työllistymistä, mutta myös valmiuksia jatko-opintoihin ja omalla koulutus- ja urapolulla etenemiseen. Osallistujille tarjotaan koulutusta, jonka sisältö vastaa soveltaen valittuja ammatillisten perustutkintojen yhteisiä tutkinnon osia (YTO).

Koulutusjaksojen (perusjakso ja jatkojakso) kesto on 135 tuntia eli 5 opintopistettä. Koulutukseen voi sisältyä viikon työharjoittelu tai oppilaitokseen tutustumisjakso osallistujan toiveen mukaan. Koulutus suunnitellaan osaamisperusteisesti ja suoritukset voidaan kirjata osaksi osallistujan yksilöllistä koulutuspolkua ja/tai KOSKI-järjestelmään, jolloin osallistuja voi käyttää opinnot hyödykseen myöhemmin. Opiskelijoita ohjautuu hankkeen toimintaan mm. TE-toimiston kautta, Harjulan erilaisten toimintojen kautta sekä toiminnallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Oppilaitosyhteistyökumppaniksi ja asiantuntijapalveluiden tuottajaksi valikoitui tarjouskilpailun perusteella Suomen Diakoniaopisto. Hankkeen toiminnallisina yhteistyökumppaneina ovat mm.
Monitoimikeskus Takatasku, Lahden seurakuntayhtymän diakoniatyö ja Lahden klubitalo.

Lisätietoja:

Leena Mäkelä
puh. 044 772 5001
email: leena.makela(a)harjulan.fi