Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen toiminta käynnistyi elokuun 2020 puolivälissä. Hankkeen livekoulutukset ovat päättyneet, mutta verkko-opintoja on tarjolla vuoden 2022 syyskuun loppuun saakka. Tavoitteena on tuottaa koulutusta työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa osallistujien työelämävalmiuksia ja työllistymistä, mutta myös valmiuksia jatko-opintoihin ja omalla koulutus- ja urapolulla etenemiseen. Osallistujille tarjotaan koulutusta, jonka sisältö vastaa soveltaen valittuja ammatillisten perustutkintojen yhteisiä tutkinnon osia (YTO).

Koulutusjaksojen (perusjakso ja jatkojakso) kesto on 135 tuntia eli 5 opintopistettä. Koulutukseen voi sisältyä viikon työharjoittelu tai oppilaitokseen tutustumisjakso osallistujan toiveen mukaan. Koulutus suunnitellaan osaamisperusteisesti ja suoritukset voidaan kirjata osaksi osallistujan yksilöllistä koulutuspolkua ja/tai KOSKI-järjestelmään, jolloin osallistuja voi käyttää opinnot hyödykseen myöhemmin. Opiskelijoita ohjautuu hankkeen toimintaan mm. TE-toimiston kautta, Harjulan erilaisten toimintojen kautta sekä toiminnallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Oppilaitosyhteistyökumppaniksi ja asiantuntijapalveluiden tuottajaksi valikoitui tarjouskilpailun perusteella Suomen Diakoniaopisto. Hankkeen toiminnallisina yhteistyökumppaneina ovat mm.
Monitoimikeskus Takatasku, Lahden seurakuntayhtymän diakoniatyö ja Lahden klubitalo.

Askel työelämään -koulutus
– Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
– Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
– Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
– Työelämässä toimiminen 2 osp


Askel työelämään -jatkokoulutus
– Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
– Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp
– Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp

Huom! Jatkokoulutukseen on mahdollista osallistua, vaikka et olisi osallistunut perusjaksolle. Koulutuksen aluksi kerrataan tietokoneen käytön perusteita.

ASKEL TYÖELÄMÄÄN -KOULUTUSTA VERKOSSA

Nyt voit opiskella Askel työelämään -koulutusten sisältöjä myös verkossa vuoden 2022 syyskuun loppuun saakka! Verkko-opinnot on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Opintojen suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja internet-yhteyden.

Verkko-opintojen sisällöt rakentuvat ammatillisten perustutkintojen yhteisistä opintojen osista, joista saat halutessasi suoritukset, jolloin voit hyödyntää opinnot
myöhemmin esimerkiksi hakeutuessasi ammatilliseen koulutukseen. Verkko-opintojen aikana on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta opintoihin.

Tarjolla olevat opintojaksot:

  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet & työelämässä toimiminen 3 op / 3 ops
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 op / 1 osp
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 op/2 osp

Tulostettava esite

Lisätietoja:

Leena Mäkelä
puh. 044 772 5001
email: leena.makela(a)harjulan.fi

Ohjaaja
Anna Mäkelä
Askel-hanke
p. 044 772 5137  
anna.makela(a)harjulan.fi