Harjula Opinto-ohjelma 2021-2022

46 Erilaisilla Opetushallituksen ja Opetus- ja kult- tuuriministeriön rahoittamilla hankkeilla kehi- tetään kansalaisopiston toimintaa. Hankkeiden toiminta ja koulutus on kohderyhmille maksu- tonta. Lisätietoa hankkeista löytyy Harjulan Peda.net ja harjulan.fi -sivuilta. Harjulan kansalaisopisto kehittää toimintaansa Osaaminen näkyviin -koulutus Askel työelämään -koulutus Askel työelämään -jatkokoulutus Hankkeet Harjulan Setlementti ry on ihmistä palve­ leva ja yhteisöllisyyttä rakentava moniala- toimija Lahden seudulla. Tavoitteenamme on tuottaa terveyttä, tukea ja toimintaa yhteisöllisyyden, erilaisten ihmisten välisen yhteistyön ja lähimmäisyyden arvoihin pohjautuen. Yhdistys tuottaa palveluita ja toimintaa päijäthämäläisille ihmisille, yhdistyksille ja yrityksille. Yh- distys on perustettu Lahteen vuonna 1941 ja se on Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistys. Harjulan Setlementin palveluita ovat lasten päivähoito ja leiritoiminta, fysio­ terapiapalvelut, kansalaisopistotoiminta, ravitsemuspalvelut, kokous- ja juhlapalve- lut, tyky-toiminta sekä Harjula-mainoksen ulkomainospaikkojen vuokraus. Lisäksi Harjulassa toimii Päijät-Hämeen sovittelu, kiusaamisasioiden tuki- ja neuvonta­ keskus Valopilkku ja Kierrätyskeskus Patina sekä vaihtuvia hankkeita. Harjulan setlementtiperheeseen kuuluu lisäksi Lahden Harjulan Setlementtisäätiö sekä sen omistama senioreille vuokra-asuntoja tarjoava Kiinteistöosakeyhtiö Harjulakoti. Uusi Moni-hankkeen koulutus tarjoaamahdolli- suuden oman osaamisen näkyväksi tekemiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen työelämää varten! Koulutuksessa opit tekemään osaamisesi ja vahvuutesi näkyviksi sekä kehität niitä edelleen. Lisäksi päivität työelämä- ja opiskelutaitojasi sekä digiosaamistasi. Saat myös henkilökohtais- ta tukea matkallasi työelämään tai opintoihin. Ensimmäinen ryhmä alkaa 15.11.2021. Koulutus kestää 5-6 kuukautta, josta 1-2 kuukautta to- teutuu työelämäjaksona. Viikoittain lähitunteja on enintään 25. Lähitunnit voivat toteutua joko osittain tai kokonaan myös verkossa. Osaamistasi voidaan halutessasi arvioida ja saat silloin suorituksistasi merkinnän omaan opintopolkuusi (KOSKI-tietovarantoon), ja voit mahdollisesti hyödyntää sitämyöhemmin esim. ammatillisissa opinnoissa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ohjaaja Anna Mäkelä, anna.makela@harjulan.fi, puh. 044 772 5137 Aika: arkisin 19.8.2021 –24.9.2021 klo 8.15–13.15 Kohderyhmä: Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat Sisältö: Koulutuksessa pääset vahvistamaan omia opiskelu- ja työelämävalmiuksiasi se- kä suunnittelemaan tulevaisuuttasi. Saat opinnoistasi halutessasi suoritusmerkinnät opintopolkuusi, jolloin voit hyödyntää ne esim. ammatillisissa opinnoissasi. Opiskeltavat kokonaisuudet ovat osa ammatillisten perus- tutkintojen yhteisiä opintojen osia (opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, toiminta digitaalises- sa toimintaympäristössä, työelämässä toimi- minen, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta). Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ohjaaja Anna Mäkelä, anna.makela@harjulan.fi, puh. 044 772 5137 Aika: arkisin 30.9.2021–5.11.2021, klo 8.15–13.15 Kohderyhmä: Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat Sisältö: Askel-jatkokoulutuksessa pääset tutus- tumaan kestävän kehityksen, yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen teemoihin. Koulu- tuksen sisältö koostuu ammatillisten perus- tutkintojen yhteisistä opintojen osista. Saat opinnoistasi halutessasi suoritusmerkinnät opintopolkuusi, jolloinvoit hyödyntää ne esim. ammatillisissa opinnoissasi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: ohjaaja Anna Mäkelä, anna.makela@harjulan.fi, puh. 044 772 5137

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM0Mw==