Harjula Opinto-ohjelma 2021-2022

L I I KUNTA J A T ERVE YS 41 SENIOREIDEN VOIMA- JA TASA­ PAINOHARJOITTELURYHMÄT KUNTOSALILLA Seniorikuntosaliryhmissä keskitytään erityisesti ikääntyvien kannalta tärkeään voima- ja tasapai- noharjoitteluun, jonka avulla on mahdollista vai- kuttaa myönteisesti liikunta- ja toimintakykyyn sekä tasapainon hallintaan. Ammattitaitoisesti ohjatut seniorikuntosalitunnit ovat monipuolisia kokonaisuuksia, jotka sisältävät alkulämmittelyn, tasapainoharjoituksia, kierto- tai paikkaharjoitte- lun laitteissa ja eri irtovälineillä sekä loppuvenyt- telyn. Kuntosaliryhmien listaan on merkitty, toteute- taanko ryhmässä kierto- vai paikkaharjoittelua. Kiertoharjoittelu tarkoittaa kuntopiirin omaista harjoittelua, jossa siirrytään liikkeestä toiseen tietyn ajan puitteissa. Paikkaharjoittelussa voi- daan edetä omaan tahtiin liikkeestä toiseen. Kuntosaliharjoittelu sopii miehille ja naisille eikä aikaisempaa osaamista tai kokemusta tarvita, sillä ohjaajat opastavat turvallisessa harjoitte- lussa huomioiden yksilölliset erityispiirteet. Paikkaharjoitteluryhmät Kiertoharjoitteluryhmät SENIORIKUNTOSALIRYHMÄT 6.9.2021–3.12.2021 10.1.2022–22.4.2022 94 € syksy ja 94 € kevät Harjula-keskus, kuntosali 8301232 ma klo 8.30–9.30 kiertoharjoittelu* 8301233 ma klo 10.30–11.30 kiertoharjoittelu 8301234 ti klo 9.00–10.00 paikkaharjoittelu 8301235 ti klo 10.15–11.15 paikkaharjoittelu 8301236 ti klo 13.00–14.00 kiertoharjoittelu 8301237 ke klo 15.00–16.00 kiertoharjoittelu* 8301238 to klo 9.00–10.00 paikkaharjoittelu 8301239 to klo 14.15–15.15 kiertoharjoittelu* 8301240 pe klo 9.00–10.00 kiertoharjoittelu *Ryhmän jälkeenmahdollisuus osallistua vesivoi- misteluun, ks. senioreiden vesivoimisteluryhmät. K80-kuntosali (8301241) 8.9.2021–1.12.2021 12.1.2022–20.4.2022 ke klo 14.00–15.00 26 kertaa / 94 € syksy ja 94 € kevät Harjula-keskus, kuntosali Riikka Tervonen K80-kuntosaliryhmä on tarkoitettu iäkkäille, lievästi liikuntarajoitteisille senioreille. Moni- puolista lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua kuntosalilla omaan rauhalliseen tahtiin ohjaajan opastaessa. Ryhmässä ei tehdä lattiatason liikkeitä. Alkulämmittelyt ja loppuvenyttelyt suoritetaan aina tuolilla tai tuoliin tukeutuen. Ryhmä soveltuu hyvinmyös apuvälineen kanssa liikkuville. Liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitoa lihasvoimaharjoittelulla! Kuntosaliryhmä reumaa sairastaville (8301242) 10.9.2021–3.12.2021 14.1.2022–22.4.2022 pe klo 10.15–11.15 25 kertaa / 94 € syksy ja 94 € kevät Harjula-keskus, kuntosali Kirsi Ojamo Kuntosaliryhmä on tarkoitettu reumaa sai- rastaville henkilöille, joilla ei ole nivelissä suuria liikerajoituksia. Tässä kuntosaliryhmässä kaikki harjoitukset suoritetaan rauhallises- sa tahdissa reumasairauksiin perehtyneen ohjaajan opastuksella. Kuntosalilaitteissa tehtävien harjoitusten lisäksi tuntiin sisältyy myös ohjattu alkulämmittely ja monipuoliset loppuvenytykset. SENIOREIDEN VESIVOIMISTELU­ RYHMÄT Monipuolista, tehokasta ja virkistävää vesivoi- mistelua. Vesivoimistelu on pehmeä ja nivelys- tävällinen liikuntamuoto. Käytössä on monia erilaisia vesiliikuntavälineitä. Vesiliikunta on hyvä liikuntamuoto kaikille! Kevennetyssä vesivoimisteluryhmässä jumpataan rauhalli- semmassa tahdissa! 30 minuutin vesivoimisteluryhmä (8301243) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 9.45–10.15 naiset, ilman musiikkia 83 € syksy ja 83 € kevät Harjula-keskus, allasosasto 45 minuutin vesivoimisteluryhmät 6.9.2021–2.12.2021 10.1.2022–21.4.2022 88 € syksy ja 88 € kevät Harjula-keskus, allasosasto 8301244 ma klo 8.30–9.15 naiset 8301245 ma klo 9.15–10.00 naiset 8301246 ma klo 10.00–10.45* naiset 8301247 ma klo 11.30–12.15 kevennetty vesivoimistelu, naiset 8301248 ma klo 13.00–13.45 sekaryhmä 8301249 ti klo 12.15–13.00 naiset 8301250 ke klo 11.15–12.00 sekaryhmä 8301251 ke klo 16.15–17.00* sekaryhmä 8301252 to klo 15.30–16.15* sekaryhmä *Tähän ryhmään on mahdollista yhdistää kuntosaliharjoittelu ennen vesijumppaa, ks. senioreiden voima- ja tasapainoharjoittelu- ryhmät kuntosalilla. Valitse kaksi kuntosaliryhmää. Saat alennusta toisen ryhmän osallistumismaksusta (20 € syksy ja 20 € kevät). Ilmoittaudu ennakkoon internetissä tai soittamalla opiston toimistoon. Ilmoit- tautumiset alkavat 16.8.2021 klo 8.00 liikunta ja 17.8.2021 klo 8.00 muut aineet. Ilmoittautumisohjeet löydät sivulta 5. VARMISTA PAIKKASI!

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM0Mw==