Harjula Opinto-ohjelma 2021-2022

TAIDE- JA TAITOAINEET L I I KUNTA J A T ERVE YS 34 Kurssitarjontaan voit tutustuamyös opiston kotisivuilla osoitteessa: www.harjulan.fi/kansalaisopisto FASCIAMETHOD FasciaMethod on kokonaisvaltaista kehonhuol- toa kuntouttavasta näkökulmasta. Tunneilla kes- kitytään parantamaan liikkuvuutta toiminnallisin aktiivisin venytyksin nivelten täysiä liikeratoja käyttäen, kehon kannatuksella ja lihastoiminta- ketjuja (faskialinjoja) mukaillen. Tunneilla teh­ dään tarkasti kehon yleisimpiin heikkoihin ja kireisiin alueisiin suunnattuja liikehallinta- ja liikkuvuusharjoitteita. Hierontapalloja hyödynne- tään faskiakerrosten välisen liukumisen lisäämi- seksi ja faskioiden nesteyttämiseksi. Harjoittelua rytmitetään hengityksellä. Tunti soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suorituskykyään tehok- kaasti ja edistää hyvinvointiaan. FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä tuote. Kansalaisopisto tilaa ryhmälle Fascia-pal- lot, kun kursseilla on tarpeeksi ilmoittautuneita. Halukkaat osallistujat saavat tarvittaessa ostaa pallon itselleen myös kansalaisopiston kautta (4 € / pallo). Niemen syyskauden FasciaMe (830190) 6.9.2021–29.11.2021 ma klo 19.45–20.45 12 kertaa / 47 € Niemen päiväkoti, liikuntasali Mirka Haasto Aamun FasciaMe (830191) 10.9.2021-3.12.2021 14.1.2022-22.4.2022 pe klo 8.00–8.45 25 tuntia / 94 € Harjula-keskus, liikuntasali Laura Eifflaender FasciaMe jatko (830192) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 18.00–19.00 26 kertaa / 94 € Harjula-keskus, liikuntasali Mirka Haasto Sopii aikaisempaa kokemusta omaaville osal- listujille. Tunneilla käytetään pallon lisäksi apuvälineenä myös pitkää kuminauhaa. Virtuaalinen FasciaMe (830193) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 19.00–20.00 26 kertaa / 80 € virtuaaliluokka Mirka Haasto Kurssi toteutetaan virtuaalisesti live-tunteina. PILATES Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka vah- vistaa keskivartalon syvää lihastukea, kehittää asento- ja liikehallintaa, syventää hengitystä ja opettaa liikkumaan fysiologisesti oikein. Pilatesliikkeet vahvistavat koko kehoa, mutta kohdistuvat erityisesti keskivartalon syviin lihaksiin. Pilatesta ja kehonhallintaa eri menetelmin, alkeet (830194) 8.9.2021–1.12.2021 12.1.2022–20.4.2022 ke klo 18.00–19.00 26 kertaa / 94 € Harjula-keskus, liikuntasali Antti Tikkanen Vasta-alkajille ja kokeneemmillekin soveltuva monipuolinen kehonhallinnan kurssi, jossa yhdistyvät Pilates-metodi sekä monet muut kehonhallinnan menetelmät (mm. jooga, aktiivinen venyttely ja rentoutus). Tunnilla harjoitetaan kehon tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta palleahengityksen kannattele- mana keskittyen keskivartalon syvään lihas- tukeen. Tuntiin sisältyy myös mieltä ja kehoa tasapainottava loppurentoutus. Pilatesta ja kehonhallintaa eri menetelmin, jatkoryhmä (830195) 8.9.2021–1.12.2021 12.1.2022–20.4.2022 ke klo 16.30–18.00 52 tuntia / 114 € Harjula-keskus, liikuntasali Antti Tikkanen Sisältö kuten kurssilla 830194, mutta edeten haasteellisemmalle tasolle. Ryhmässä kokeillaan vaativampia liikkeitä ja tekniikoita. Tunti sovel- tuu niille, joilla on jo aikaisempaa kokemusta kehon hallintaa harjoittavista kursseista ja/tai liikuntamuodoista esim. pilateksesta. Aamuvirkkujen pilates (830196) UUSI 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 8.00–9.00 26 kertaa / 94 € Harjula-keskus, liikuntasali Tuija Rantala Tällä viikoittaisella pilates-tunnilla harjoitellaan sulavaan flow-tyyliin pilateksen perusteita. Tunti haastaa monipuolisesti kehoa: voimaa, hallintaa sekä liikkuvuutta. Liikkeet suoritetaan vaihtelevasti makuulla, polviseisonnassa, nelinkontin, istuen tai seisten. Hyödynnetään erilaisia pienvälineitä, kuten palloja, rullia, ren- gasta ja kuminauhoja ja edetään aina ryhmän tason ja tarpeet huomioon ottaen. Tunti sopii ihan kaikenikäisille. Ihana aloitus päivälle! Pilates 1 (830197) UUSI 6.9.2021–29.11.2021 10.1.2022–11.4.2022 ma klo 17.45–18.45 25 kertaa / 82 € virtuaaliluokka Riitta Koukkari Tunti lisää mielen tyyneyttä, keskittymiskykyä ja vahvistaa immuunipuolustusta. Pilates-tunnilla aloittelijakin pärjää aina! Kurssin live-tunnit toteutetaan Zoom-sovelluksen avulla. Live-tunneista tulee myös nauhoite.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM0Mw==