Harjula Opinto-ohjelma 2021-2022

K I E L E T 17 ITALIA Italia 1 (120829) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 17.00–18.30 52 tuntia / 89 € Harjula-keskus, luokka 1 Susanna Vainionpää Tervetuloa aloittamaan italian kielen opinnot. Monipuolisen oppikirjan avulla käymme läpi kielioppia, teemme keskustelu- ja kuuntelu­ harjoituksia, sekä paljon muuta. Oppikirjana Bella Vista 1 (Sanoma Pro). Italia 3 (120830) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 18.45–20.15 52 tuntia / 89 € Harjula-keskus, luokka 1 Susanna Vainionpää Jatkamme italian opintoja monipuolisen op- pikirjan parissa ja harjoittelemme käytännön tilanteita unohtamatta kuitenkaan kielioppia ja kuunteluharjoituksia. Kurssi soveltuu noin 2 vuotta kansalaisopistossa kieltä opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Bella Vista 1 (Sanoma Pro), jota jatkamme kappaleesta 11. Italia 4 (120831) 9.9.2021–2.12.2021 13.1.2022–21.4.2022 to klo 17.00–18.30 50 tuntia / 86 € Harjula-keskus, luokka 1 Susanna Vainionpää Tällä kurssilla jatkamme italian opintoja mielen- kiintoisen ja käytännöllisen oppikirjan parissa. Käymme läpi kielioppia, harjoittelemme kes- kustelutaitoja ja teemme kuunteluharjoituksia samalla tutustuen Italian monipuoliseen kulttuuriin. Kurssi sopii noin 3 vuotta italiaa kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Oppikirjana Bella Vista 2 (Sa- noma Pro). HUOM! Tuntia ei pidetä 14.4.2022! Italia 5 (120832) 9.9.2021–2.12.2021 13.1.2022–21.4.2022 to klo 18.45–20.15 50 tuntia / 86 € Harjula-keskus, luokka 1 Susanna Vainionpää Tervetuloa jatkamaan italian kielen opintoja! Tällä kurssilla opiskelemme italiaa oppikirjan parissa, joka tarjoaa paljon erilaisia harjoituksia ja pelejä pureutuen käytännön kielitaitoon. Teemme kielioppi-, kuuntelu- ja keskustelu- harjoituksia. Kurssi sopii noin 3 vuotta italiaa kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Oppikirjana Bella Vista 2 (Sanoma Pro), jota jatkamme kappaleesta 8. HUOM! Tuntia ei pidetä 14.4.2022! MUUT KIELET Portugalin alkeet (129863) UUSI 13.9.2021–29.11.2021 10.1.2022–11.4.2022 ma klo 18.30–20.00 50 tuntia / 70 € Virtuaaliluokka Kristian Hannikainen Kurssi on tarkoitettu niille, jotka suunnittele- vat matkaa Portugaliin, portugalinkieliseen maahan tai ovat muuten kiinnostuneita por- tugalilaisesta kulttuurista. Aloitamme alkeista ja keskitymme matkailuun ja ruokailuun liitty- viin kappaleisiin. Sen lisäksi harjoittelemme ääntämistä kirjan tekijän rinnakkaiskurssin ”Kuuntele ja Opi Portugalia” avulla. Oppikirjana Descobertas 1 (Finn Lectura), joka johdattaa opiskelijan portugalin kielen ja kulttuurin kiehtovaan maailmaan. Vaikka kurssilla kes- kitytään Portugalissa puhuttuun portugaliin, vilkaistaan myös vähän brasilialaista varianttia, sillä opettaja on asunut sekä Brasiliassa että Portugalissa. Viron kielen verkkokurssi UUSI ”Ruttu reisile 1” perusteet (129864) 24.9.2021–3.12.2021 24 tuntia itseopiskelua ja 6 tuntia online-tuntina 44 € Virtuaaliluokka ja tehtävät Peda.net-alustalla Ilona Treiman Tervetuloa viron kielen verkkomatkalle. Opis- kele vaivattomasti, omassa tahdissa. Kurssi antaa vankan perustiedon kielestä ja keskeisen sanaston. Käsitellään tilanteita, joita matkailija kohtaa Virossa liikkuessaan. Sukulaiskielemme on täynnä pulmasanoja. Älä siis kompastu matkalla. Kurssin päämääränä on opettaa kieltä sekä lähentää meitä lähisukulaisiin. Opimme arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa, fraa- seja ja peruskielioppia. Tehdään harjoituksia. Kurssilla tutustumme myös Viroon, sen ta- poihin ja kulttuuriin. Kurssi sopii aloittelijoille sekä opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ja kerrata perusteita. Materiaalit Peda.netissä ja osittain kopioitavissa kurssin jälkeen noin kaksi kuukautta. Videoneuvottelun ensimmäinen online-tunti on su 3.10. klo 18.00–19.30 ja muut ajat sovitaan kurssin alkaessa. Viron kielen verkkokurssi UUSI ”Ruttu reisile 2” alkeisjatko (129865) 21.1.2022–1.4.2022 24 tuntia itseopiskelua ja 6 tuntia online-tuntina 44 € Virtuaaliluokka ja tehtävät Peda.net-alustalla Ilona Treiman Tämä kurssi on jatkoa syksyn kurssille. Sisältö kuten kurssilla 129864. Ilmoittaudu ennakkoon internetissä tai soittamalla opiston toimistoon. Ilmoit- tautumiset alkavat 16.8.2021 klo 8.00 liikunta ja 17.8.2021 klo 8.00 muut aineet. Ilmoittautumisohjeet löydät sivulta 5. VARMISTA PAIKKASI!

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM0Mw==