Harjula Opinto-ohjelma 2021-2022

TAIDE- JA TAITOAINEET K I E L E T 16 VUOKRATAAN TILOJA Kokous- ja juhlatiloja Harjulankatu 7, Lahti www.harjulan.fi Tiedustelut: p. 03 872 5130 Liikuntatiloja tehtävin ja keskustelemalla. Kieliopissa käsitte- lemme imperfektiä, preteritiä ja verbejä. Kurssi soveltuu noin 5 vuotta kieltä kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Opettajan laatima materiaali. ¡Hola! ¿Cómo estás? Espanjan alkeet (120792) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 16.00–17.30 52 tuntia / 76 € Virtuaaliluokka Georges Segura Tervetuloa oppimaan espanjaa aivan alusta. Kurssilla tutustutaan espanjan kielen perustei- siin, arkielämän tilanteisiin ja espanjankielisten maiden kulttuuriin. Oppikirjana Buenas Migas 1 (Otava). ¿Qué tal estás? Espanjan alkeet 2 (120793) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 17.45–19.15 52 tuntia / 76 € Virtuaaliluokka Georges Segura Tervetuloa oppimaan espanjan perusteita. Osal- listuja on jo suorittanut espanjan alkeet. Kurssin tarkoituksena on paitsi kerrata ja aktivoida aiemmilla kursseilla opittua, myös täydentää sanaston ja rakenteiden tuntemusta. Oppikir- jana Buenas Migas 1 (Otava), jota jatkamme kappaleesta 5 eteenpäin sekä opettajan laatima materiaali. Matkailuespanjan etäkurssi (120794) 23.5.2022–1.6.2022 ma, ti ja ke klo 17.00–18.00 8 tuntia / 17 € Virtuaaliluokka Anna Kaisa Puhakka Kurssi lähtee alkeista. Opiskelemme matkai- lijan sanastoa ja tilanteita, mm. kahvilassa, ravintolassa ja ostoksilla sekä tervehdykset, esittäytyminen ja lukusanat. Opiskelumate- riaali opettajalta. Kurssi toteutetaan Teams-ohjelmalla, jota opiskelijan ei tarvitse asentaa koneelleen. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa on internetyhteys sekä toimivan säh- köpostiosoitteen, joka tulee antaa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Venäjä 4 (120632) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 18.30–20.00 52 tuntia / 89 € Harjula-keskus, luokka 3 Kristina Kinnunen Kurssi on jatkoa viime vuoden kurssille ja on tarkoitettu kaikille noin 3–4 vuotta kansalaiso- pistossa kieltä opiskelleille tai vastaavat taidot omaaville. Kurssi aloitetaan kertaamalla, jonka jälkeen jatkamme oppikirjasta Kafe Piter 2: Venäjää taitotasolla A2.2 (Finn Lectura) kap- paleesta 3 eteenpäin. ESPANJA Espanjan alkeet 1 (120789) 8.9.2021–1.12.2021 12.1.2022–20.4.2022 ke klo 16.30–18.00 50 tuntia / 86 € Harjula-keskus, luokka 2 Maria Josefa Gonzalez Tervetuloa aloittamaan espanjan kielen opinnot! Tällä kurssilla opimme monipuolisesti kielen ja kulttuurin sanastoa ja fraaseja! Oppikirjana ¿Qué Tal? 1 (Sanoma Pro). Espanja 2 (120790) 6.9.2021–29.11.2021 10.1.2022–11.4.2022 ma klo 16.30–18.00 50 tuntia / 86 € Harjula-keskus, luokka 1 Maria Josefa Gonzalez Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opintoja! Tällä kurssilla kertaamme aiemmin opittua sanastoa ja opettelemme käyttämään kieltä matkailun ja arkipäivän tilanteissa. Kurssi sovel- tuu noin vuoden kieltä opiskelleille. Oppikirjana ¿Qué Tal? 2 (Sanoma Pro). Espanja 6 (120791) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 16.30–18.00 52 tuntia / 89 € Harjula-keskus, luokka 2 Maria Josefa Gonzalez Tervetuloa jatkamaan espanjan kielen opintoja! Tällä kurssilla kartutamme sanavarastoa erilaisin

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM0Mw==