Harjula Opinto-ohjelma 2021-2022

TAIDE- JA TAITOAINEET K I E L E T 14 SUOMI Opetushallitus on myöntänyt Harjulan kansalais­ opistolle opintosetelirahaa, jota käytämme suo- men kielen kurssien tukemiseen. Suomea maahanmuuttajille 2 (120168) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 12.00–13.30 52 tuntia / 65 € Harjula-keskus, luokka 1 Irina Gorodtsova Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat parantaa suomen kielen alkeita. Opiskelussa syvennytään suomalaiseen kulttuuriin, harjoitellaan kielen perusrakenteita ja jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa. Kurssilla käytetään opetta- jan laatimaa materiaalia ja oppikirja valitaan yhdessä ryhmäläisten kanssa. Suomea maahanmuuttajille 3 (120169) 9.9.2021–2.12.2021 13.1.2022–21.4.2022 to klo 16.30–18.00 52 tuntia / 65 € Harjula-keskus, luokka 2 Irina Gorodtsova Intensiivinen, kertaava ja täydentävä kurssi. Laajennetaan kielitaitoa ja aktivoidaan suo- men kielen puhe- ja kuulotaitoa. Vahvistamme aiemmin opittuja taitoja. Harjoitellaan erilaisiin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa erilaisin tehtävin. Tärkeänä tavoitteena on tilan- teiden ymmärrys, joissa maahanmuuttajan on pärjättävä itse. Opettajan laatima materiaali ja oppikirja valitaan ryhmäläisten kanssa. HUOM! Tuntia ei pidetä 14.4.2022! Suomen perusasiat työssäkäyville maahanmuuttajille (120170) ti 14.9.2021–7.12.2021 ja to 9.9.2021–2.12.2021 ti 11.1.2022–19.4.2022 ja to 13.1.2022–21.4.2022 ti klo 17.30–19.00 netti-yhteydellä ja to klo 18.10–19.40 Harjula-keskus, luokka 2 102 tuntia / 100 € Irina Gorodtsova Kurssi sopii työssäkäyville maahanmuutta- jille. Kerrataan alkeita ja siirrytään eteenpäin kieliopinnoissa. Harjoitellaan arkielämään ja työtilanteisiin liittyvää sanastoa sekä kielen perusrakenteita. Tutustutaan suomalaiseen työkulttuuriin. Harjoitellaan puhetilanteita, jossa maahanmuuttajan on pärjättävä töissä. Kurssi sisältää kuuntelu-, keskustelu- ja kirjoi- tusharjoituksia. Tärkeänä tavoitteena on tukea aktiivista työssä pärjäämistä. Opettajan laatima materiaali. HUOM! Tuntia ei pidetä 14.4.2022! ENGLANTI English is fun – englannin alkeiskurssi (120350) 6.9.2021–29.11.2021 10.1.2022–11.4.2022 ma klo 10.00–11.30 50 tuntia / 86 € Harjula-keskus, luokka 1 Teemu Virtanen Englanninkielen alkeiskurssi, jossa perehdytään alustavasti kielioppiin ja kielen perushallintaan. Kurssilla opitaan perussanastoa ja alustavasti keskustelemaan englanniksi arkielämän eri tilanteissa. Oppikirjana English for You, too! Book 1 (Otava). English step two - englanninkielen perustaitoja laajentava kurssi (120351) 6.9.2021–29.11.2021 10.1.2022–11.4.2022 ma klo 12.00–13.30 50 tuntia / 86 € Harjula-keskus, luokka 1 Teemu Virtanen Englanninkielen kakkostason kurssi, joka laa- jentaa kielen hallintaa ja kommunikaatiokykyä arkielämän perustilanteissa. Kurssilla kasvate- taan sanavarastoa, opitaan peruskielioppi ja parannetaan kykyä ja uskallusta tuoda asioita julki vieraalla kielellä. Kurssi soveltuu noin vuoden kieltä opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana English for You, too! Book 2 (Otava) sekä opettajan laatima materiaali. English step three - Kohti sujuvampaa kielen hallintaa (120352) 6.9.2021–29.11.2021 10.1.2022–11.4.2022 ma klo 13.30–15.00 50 tuntia / 86 € Harjula-keskus, luokka 1 Teemu Virtanen Englannin kurssi niille, joilla on jo perustaito kielestä, mutta haluavat parantaa kykyä kom- munikoida ja toimia sujuvasti arkielämän eri tilanteissa. Kurssilla vahvistetaan sanavarastoa, opitaan sanontoja ja käytännön kieltä sekä laa- jennetaan kieliopin tuntemusta. Kurssi soveltuu noin 2 vuotta kieltä opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Kurssilla käytössä opettajan laatima materiaali ja internet. English from the UK to the USA - opi tuntemaan englanninkielen erot ja käytä kieltä sujuvasti (120353) 7.9.2021–30.11.2021 11.1.2022–19.4.2022 ti klo 13.00–14.30 52 tuntia / 89 € Harjula-keskus, luokka 3 Teemu Virtanen Kurssi vieopiskelijanenglanninkielenvärikkääseen maailmaan ja tuoesilleerojabritti- jaamerikaneng- lannin välillä. Samalla kehitetään sanavarastoa, kommunikaatiokykyä ja vahvistetaan kieliopin tuntemusta. Kurssi luomyöshyvänpohjan jatko-opiskelulle. Kurssi soveltuunoin 3-4 vuotta kieltä opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Kurssilla käytössä opettajan laatima materiaali. Virtuaaliset kurssit tunnistat tästä symbolista! Kurssi toteutetaan virtuaalisesti. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa on internetyhteys sekä toimivan sähköpostiosoitteen, joka tulee antaa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM0Mw==