(03) 8725 130

Vapaaehtoistoiminta


Hei, kiinnostaako sinua vapaaehtoistoiminta?

Harjulassa vapaaehtoistoimintaa halutaan mahdollistaa kansalaislähtöisesti, eli kansalaisten omista tarpeista ja toiveista käsin. Haluamme tarjota kansalaisille mahdollisuuksia toteuttaa itsensä näköistä, omaehtoista toimintaa, mahdollisuuksia kokea itsensä tarpeelliseksi ja arvokkaaksi. Aktiivisesti, omatoimisesti toimien me ihmiset saamme voimavaramme käyttöön, voimaannumme, ihan toisella tavalla, kuin vain passiivisesti vastaan ottaessamme.

Sinulla kansalaisena ei tarvitse olla mitään ihmeellisiä taitoja, erityisosaamisia, koulutus- tai ammattitaustaa kelvataksesi vapaaehtoiseksi. Jokainen on hyvä sellaisena kuin on ja jokaiselle löytyy se omanlainen, luonteva tapa olla aktiivinen, kun sitä vain vähän haetaan. Esimerkiksi hyvä keskustelukerhon vetäjä voi olla niin ujo ja hiljainen kuin rohkea ja äänekäskin. Ujo ja hiljainen voi esittää kysymyksiä ja saada sitä kautta muut ääneen, rohkea ja äänekäs puhuu tarvittaessa vaikka yksinään. Toiminta kuin toiminta, on mahdollista rakentaa niin, että vapaaehtoinen voi toimia vapaaehtoisena omana itsenään, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.

Vapaaehtoistoiminnan ei tarvitse olla hyväntekeväisyyttä, uhrautumista muiden puolesta, vaan se voi olla myös huolehtimista ensin itsestä ja sitä kautta myös muista. Perusajatus on, että kun huolehdimme ensin itsestämme ja omasta hyvinvoinnistamme, meillä on voimavaroja jakaa hyvinvointia myös muille. Kun vapaaehtoistoiminta on sopivalla tavalla itsekästä, itselle mielekästä toimintaa, jotain mitä esimerkiksi tekisi joka tapauksessa, se on myös vaivatonta ja luontevaa, eikä siihen sitoutuminen tunnu kuormittavalta, vaan ennemmin virkistävältä.

Harjulassa työntekijät, eivät ole tiiviisti mukana vapaaehtoistoiminnan toteuttamisessa, vaan toimivat vapaaehtoistoiminnan mahdollistajina, tarvittaessa taustatukena. Tilaa, vastuuta ja valtaa halutaan antaa kansalaisille itselleen. Harjula-keskuksessa on runsaasti tiloja, jotka soveltuvat monenlaiseen toimintaan. Kun sinulla on idea, kerro siitä meille, varataan sopiva aika ja paikka ja mainostetaan toimintaa.

Toimintalogiikka vapaaehtoistoiminnan mahdollistamisessa on seuraava:

  1. Jos sinua kiinnostaisi tehdä jotain, ilmoita siitä meille joko oheisella ilmoittautumislomakkeella tai ota suoraan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.
  2. Jutellaan kiinnostuksestasi ja haluatko ryhtyä keskustelun pohjalta toimeen vai et…
  3. …jos päätöksesi on toimeen ryhtyminen, sovitaan käytännön toteutuksesta.
 Lisätietoja:

Hanna Heikkinen
p. 050 563 0158
hanna.heikkinen(a)harjulan.fi

Harjula-keskus on kaikkien kansalaisten kokoontumispaikka ja toiminta kaikille avointa! Tervetuloa mukaan! Kaikille avoimesta toiminnasta ilmestyy kuukausittain ohjelmalehtinen, joka on noudettavissa Harjula-keskuksesta.

Katso tapahtumakalenteri!