(03) 8725 130

Rekisteriseloste yksityshenkilöille

Henkilötietolaki (523/199) 10 §

Laatimispäivä 15.1.2015 (päivitetty 14.2.2017)

Rekisterinpitäjä
Harjulan Setlementti ry Y-tunnus: 0149617-5 Harjulankatu 7, 15150 Lahti
Puh. (03) 8725 130,
info@harjulan.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tea Hannukainen, puh. 03-8725121, tea,hannukainen@harjulan.fi
Rekisterin nimi
Harjulan Setlementti ry:n sähköisen asiakastiedotteen postitusrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttää tietoja Harjulan Setlementti ry:n sähköisten asiakastiedotteiden lähettämiseen (Harjulan palveluiden ja tapahtumien markkinointi) sen sallineille yksityishenkilöille joko sähköpostilla tai tekstiviestillä matkapuhelimeen.
Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Säännönmukaiset tietolähteet
1. Harjulan kansalaisopiston kurssi-ilmoittautuminen netissä, jossa asiakas rastii tiedon, salliiko markkinoinnin ja tiedottamisen itselleen
2. Paperinen liittymislomake tapahtumien yhteydessä
3. Asiakkaan oma yhteydenotto liittymisestä rekisteriin mm. sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Postitusrekisteri on Excel-tiedostona suljetussa Harjulan Setlementti ry:n verkossa. Rekisterin päivittäjillä ja tiedotteen lähettäjällä pääsy ko. tiedostoon. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisteriseloste BtoB

Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä 15.1.2015 (päivitetty 14.2.2017)
Rekisterinpitäjä
Harjulan Setlementti ry Y-tunnus: 0149617-5 Harjulankatu 7, 15150 Lahti
Puh. (03) 8725 130, info@harjulan.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tea Hannukainen, puh. 03-8725 121
Rekisterin nimi
Harjulan Setlementti ry:n sähköisen asiakas-, markkinointi-, ja ajankohtaistiedotteen rekisteri B2B asiakkaille.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttää tietoja Harjulan Setlementti ry:n sähköisten asiakas-, markkinointi-, ja ajankohtaistiedotteiden lähettämiseen Harjulan palveluiden ja tapahtumien suoramarkkinoinnissa.
Rekisterin tietosisältö
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio ja asema, organisaation osoitetiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tietolähteenä rekisterissä käytetään myös Fonecta Oy:n Kohdistamiskone B2B:n tietolähteitä (Beyond Mind Consultingin markkinointirekisteri).
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on Excel-tiedostona suljetussa Harjulan Setlementti ry:n verkossa ja Fonecta Oy:n Kohdistamiskone B2B:n verkkopalvelussa. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisteriseloste / Kansalaisopisto

Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä 14.1.2015
Rekisterinpitäjä
Harjulan Setlementti ry / Harjulan kansalaisopisto
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tea Hannukainen, Harjulankatu 7, 15150 LAHTI, puh. 03-8725 121, tea.hannukainen@harjulan.fi
Rekisterin nimi
Hellewi- kurssitietojen hallinta ja tiedot opettajista ja opiskelijoista
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötiedot kerätään
opiskelijoista: kurssien hallintaa varten (esim. kurssimaksut, kurssien peruutukset ym. muutokset)
opettajista: Hellewin kautta laaditaan työsopimukset ja työtodistukset.
Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä ylläpidetään kurssien hallintaa, johon syötämme seuraavat tiedot: Kurssin nimi ja numero, ajankohta, hinta, opiskelijoiden minimi- ja maksimimäärä, opettaja ja kurssipaikka.
Opiskelijoista kerätään seuraavat tiedot: Nimi, osoite, postinumero ja-toimipaikka, puhelinnumero, sähköposti, henkilötunnus sekä koulutus.
Opettajista kerätääntiedot: Nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköposti sekä henkilötunnus ja tilinumero => palkanmaksu
Säännönmukaiset tietolähteet
Opiskelijat ilmoittautuvat kurssilleInternetin kautta, puhelimitse taikäymällä opiston toimistossa.
Opettajat täyttävät henkilötietolomakkeen eli antavat tiedot itse.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Opiskelijoiden ja opettajien tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei anneta.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Kurssisuunnitelmat ja opettajien tiedot säilytämme lukollisessa kaapissa ja sen jälkeen arkistoimme ne lukollisessa tilassa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Hellewin tietoihin pääsevät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Ohjelma toimii palveluntarjoajan palvelimella.